Įmonės veikla 1995 m. prasidėjo nuo kelio ženklų gamybos. Per eilę metų įsigijome visus reikalingus įrengimus ir šiuo metu kelio ženklai projektuojami ir gaminami nuo pradžios iki pabaigos. Pagal užsakovo pageidavimus galime pagaminti ne tik kelio ženklus ant skardos ar plastiko pagrindo, bet ir kitokius informacinius ženklus. Tai namo numeriai, gatvės pavadinimų lentelės, informaciniai ar reklaminiai stendai bei įvarūs individualios paskirties ženklai. Jei reikia – sumaketuosime, pagaminsime, pristatysime į vietą ir įrengsime.

Bendrosios nuostatos:

Įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą. Tai užtikrina, kad mūsų klientas gautų kokybišką produktą ir paslaugą, atitinkančią jo lūkesčius.

Kelio ženklų gamyba vykdoma laikantis įmonės standarto ĮST 2301712 – 001:1999 „Kelio ženklų gamyba“.

Kelio ženklų, kaip reglamentuojamų statybos produktų atitiktis turi būti įvertinta pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše nurodytas schemas ir technines specifikacijas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, nustatyta tvarka.

UAB „Švytėjimas“ pagaminti kelio ženklai yra sertifikuoti pagal LST EN 45011 sertifikavimo sistemą. Ženklų konstrukcija ir fotometriniai parametrai įvertinti kaip atitinkantys standartų LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“ ir standarto LST 1335:1994 „Kelio ženklai. Techninės sąlygos.“ reikalavimus. (nuoroda į Sertifikatą)